wereldenZoals je hebt gezien bestaat de levensboom uit 10 vaten. Ieder van deze vaten bevat 4 verschillende lagen, werelden genaamd, die je zou kunnen vergelijken met de lagen van het aura (het energieveld dat alle levende wezens omhult) en de lagen in de chakra’s. In de kaarten 1 t/m 44 vind je deze werelden terug, ieder vat verschijnt in vier lagen: Atziloet, Beriah, Yetsira en Asiyah. Hieronder zie je een compact overzicht van deze werelden of bewustzijnslagen en de bijbehorende levensbomen.
atsiloetboom De binnenste laag, Atziloet, is de ijlste laag, enkelvoudig. Deze laag bevat de hoogste trilling en het hoogste bewustzijn. We kunnen deze laag bereiken door intensieve meditatie. Deze laag noemt men de wereld van uitstraling. Het is een wereld van pure geest, waar nog geen woorden of beelden zijn. Het element is vuur. Hier wonen de ideale archetypen, de oorsprong van alles wat later ontstaat. Je zou het kunnen versimpelen door te zeggen dat in deze laag er een vonkje ontstaat, een vaag idee om iets te doen of veranderen.

De eigenschappen van de vaten in Atziloet resoneren hier met de namen van God volgens de Kabbala. De 10 namen corresponderen met de 10 vaten zoals je op bijgevoegd plaatje kunt zien.

beriahboom De volgende laag, Beriah, is een tweevoudige laag, overlapt door Atziloet. Dit is de wereld van schepping. In deze laag onderscheiden we de verschillende vormen van Zijn, alsof iemand een idee heeft er erover vertelt. Het element is lucht. Dit is de wereld van het intellect.

De eigenschappen van de vaten in Beria resoneren met de aartsengelen. In het plaatje hiernaast zie je welke aartsengel verantwoordelijk is voor welk vat.

yetsiraboom

De derde laag, Yetsira vormt de de wereld van vormgeving. In deze laag van bewustzijn onderscheiden we de matrixen waarop de materie zich kan hechten en werkelijkheid kan worden, een soort “bakvorm”. Het element is water. Dit is het rijk van de emoties die bij iedere eigenschap, gedachte of vorm horen.

De eigenschappen van de vaten in Yetsira resoneren met de engelenkoren, die de aartsengelen ondersteunen. In het plaatje hiernaast zie je welke groep engelen verantwoordelijk is voor welk vat.

asiyahboom

De buitenste laag, Asiyah, is de meest verdichte laag en wordt overlapt door de drie binnenste lagen. Dit is de wereld van handeling en actie, de meest materiele wereld waar de beperking van ruimte en tijd geldt evenals de natuurwetten. Het element is aarde. Dit is de wereld waar idee├źn worden omgezet in actie, waar ze worden neergezet in de realiteit.

De eigenschappen van de vaten in Asiyah resoneren met de planeten. In het plaatje hiernaast zie je welke planeet onder de invloed van de vaten valt. De planeten vertegenwoordigen de volgende eigenschappen: eenheid, waarheid, begrip, mededogen, moed, schoonheid, liefde, heling, reflectie en leven in de realiteit.