In de boeken over Kabbala wordt gesproken van drie Triades (driehoeken) in de levensboom. triadesTussen deze driehoeken onderscheiden we twee keer een kloof.

De eerste triade (paars) is de hemelse triade, een driehoek gevormd door Kether, Chochma en Bina. Chochma, de uitdijende kracht, heeft een intense behoefte om te leven en te leren, zich vol te zuigen met alle kennis en wijsheid en die om zich heen te strooien als in een explosie. Bina, de samentrekkende kracht, kanaliseert deze wijsheid, waardoor we tot begrip komen. Kether is het evenwicht, het alomvattende Zijn. Zonder de beperking van Bina zou Chochma ontaarden in een chaos. En zonder de uitdijing van Chochma zou Bina star en onbeweeglijk worden.

Onder de eerste triade vinden we de Afgrond, een kloof. Hier leren we dat er een kloof is tussen denken en doen. Niet alles wat je in je gedachten bedenkt wil je of kun je ook daadwerkelijk uitvoeren.

De tweede triade (groen) is de triade van morele macht en ethiek, en wordt gevormd door Chesed, Gevoera en Tiferet. We onderscheiden hier goed van kwaad. Chesed, de uitdijende kracht, wil het liefst alleen maar liefdevolle dingen doen, weggeven, helpen, anderen gelukkig maken. Gevoera, de samentrekkende kracht, zorgt ervoor dat de goedheid begrensd wordt, dat je niet jezelf weggeeft, zij doseert de liefde. Tiferet zorgt voor het evenwicht en geeft compassie en kracht om met erbarmen en innerlijke schoonheid te oordelen.

Onder de tweede triade vinden we de Sluier van Parochet. Geleerden zeggen dat de begrippen boven deze sluier archetypisch zijn en ons begrip eigenlijk te boven gaan, laat staan dat we ze kunnen ervaren.

De derde triade (rood) is het materiële universum en wordt gevormd door Netzach, Hod en Yesod. Netzach, de uitdijende kracht, is levenslustig, heeft tomeloze energie. Hod, de samentrekkende kracht, is beschouwend en houdt van introspectie. Yesod zorgt voor het evenwicht door een fundament te zijn voor het actief verzamelen van informatie en het ervaren en wegen ervan door middel van de emoties.

Malchoet tenslotte behoort tot geen enkele triade, maar is de schaal die te maken heeft met het neerzetten van alle bovenstaande eigenschappen in de realiteit op aarde.

Sommige geleerden definieerden nog een vierde triade in de Levensboom, namelijk de triade van de kennis tussen Chochma, Bina en Da’at.

 

Als je de vaten vergelijkt met water, krijg je de volgende analogie: Het onmetelijke diepe water in de aarde (Kether) breekt met veel kracht door de aardkorst heen en vormt een bron (Chochma). Dan komt het water in een stroompje waar het ingeperkt wordt door de kant (Bina). Uiteindelijk zal deze stroom via vele tussenstappen (Chesed tot en met Yesod) een rivier vormen die naar zee stroomt (Malchoet).