padenalfabet

Tussen de vaten lopen 22 verbindingspaden, die corresponderen met de letters van het Hebreeuwse alfabet. De letters zijn in te delen in 3 groepen, namelijk de drie moederletters, die de horizontale paden vormen, de zeven dubbele letters, die de verticale paden vormen en tenslotte de twaalf enkelvoudige letters die de schuine paden vertegenwoordigen. In de kaarten 45 t/m 66 vind je deze verbindingspaden terug; de paden zijn genoemd naar de bijbehorende  letter.

 

3moeders De drie moederletters vormen de horizontale verbindingslijnen en staan voor de elementen vuur (bovenste), lucht (middelste) en water (onderste). Onze hele schepping is uit deze elementen opgebouwd, dit is de basis van alle leven.

De bovenste lijn correspondeert met de letter Shin, die te maken heeft met ons hoofd, waar wijsheid en inzicht wonen. Verder staat Shin voor de zomer, de tijd waarin het warm is.

De middelste lijn correspondeert met Alef, de eerste letter van het alfabet. Alef symboliseert de adem waarmee de woorden van schepping zijn uitgesproken om ze te materialiseren. Bij Alef hoort de borst waarin onze longen huizen en de lente en herfst.

De onderste lijn is Mem, de moeder van de stille klanken. Mem staat voor de winter en heerst over het rijk van de emoties en het ego. Lichamelijk hoort Mem bij de maag.

7dubbele De zeven dubbele letters (die dubbel worden genoemd omdat ze op twee manieren uitgesproken kunnen worden) vormen de verticale verbindingslijnen en staan voor polariteit, planeten, ruimtelijke indeling en de dagen van de week. Uitgebreide informatie per pad vind je terug in het boek dat bij de kaarten hoort.

Van boven naar beneden vinden we links de letters Gimmel en Pe, in het midden Dalet, Resh en Taw, rechts Bet en Kaf.

12enkele De twaalf enkelvoudige letters vormen de diagonale verbindingslijnen; ze corresponderen met de maanden van het joodse jaar, de sterrenbeelden, organen en zintuiglijke waarneming. Uitgebreide informatie per pad kun je lezen in het boek dat bij de kaarten hoort.

Van boven naar beneden, van rechts naar links vinden we de letters He, Wav, Zajin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Noen, Sameg, Ayin, Tsadi en Qof.